Anna Bella Geiger

Anna Bella Geiger - Native Brasil/Alien Brasil

In samenwerking met het Museu de Arte in São Paulo (MASP) organiseert S.M.A.K. de eerste overzichtstentoonstelling met werk van Anna Bella Geiger (°1933, Rio de Janeiro, Brazilië), één van de belangrijkste Braziliaanse hedendaagse kunstenaars. 

Vanaf de jaren ’50 bouwde ze langzaam een oeuvre uit waarin experiment en engagement centraal staan. Al vroeg evolueerde haar informeel abstracte werk naar een verkenning van andere media, zoals fotogravure, fotomontage en video. De toegenomen artistieke vrijheid zorgde voor een thematische verbreding met aandacht voor de sociale en politieke werkelijkheid in Brazilië. Een zekere cultivering van haar perifere positie, als lid van een migrantengezin, met aandacht voor de huiselijke sfeer, in de marge van de Westerse moderniteit, liet een persoonlijke en politieke bevraging van het begrip identiteit toe. Dit wierp feministische, postkoloniale en antropologische vragen op die vandaag nog niets aan belang hebben ingeboet. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum