Wandtapijten in het Museum Kunst & Geschiedenis

Wandtapijten in het Museum Kunst & Geschiedenis
€ 10,00

Wandtapijten zijn een bijzondere kunstvorm die het grote publiek ietwat stiefmoederlijk behandelt in vergelijking met schilderijen en beeldhouwwerken. Hun grote formaten, waardoor ze niet meer passen in onze interieurs, spelen daarbij een rol. De huidige kijk is het gevolg van de romantische voorstelling van de kunstenaar en het artistieke proces. We denken nog vaak dat kunstenaars het werk in hun eentje klaarden, eenzaam in hun atelier. onderzoek heeft uitgewezen dat de realiteit anders was, dat het vaak groepswerk betrof en ook dat niet elk kunstwerk uniek is. In het atelier hernam men voorstellingen waar veel vraag naar was.