Vorstelijk Vrouwelijk

Vorstelijk Vrouwelijk
€ 7,00

Voor Mechelen 2005, stad in vrouwenhanden, publiceerde Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen de wandelgids Vorstelijk Vrouwelijk.  Op stap langs drie historische wandelingen in de stadskern maakt u kennis met de vrouwelijke kantjes van Mechelen.

Van Margareta's tot straatmadeliefjes start in het politieke hart van Mechelen anno 1500, aan de voormalige paleizen van Margareta van York en Margareta van Oostenrijk.  Van daaruit wordt de vroegere kunstenaarsbuurt bezocht.  Hoe listig vrouwen wel kunen zijn wordt duidelijk in het Schepenhuis, het oudste stenen gebouw van Vlaanderen.  De wandelaars ontdekken ook de Mechelse versie van Romeo en Julia.  Waar de meisjes 'die makkelijk te krijgen zijn' zich ophielden, is na deze wandeling geen geheim meer.

De wandeling Van arbeidersvrouw tot koningin schets een beeld van de economische rol en de werkomstandigheden van vrouwen tot ver in de negentiende eeuw.  Hard labeur, zorgende functie en vaste rolpatronen waren algemene regels. Daar tegenover stond ook veel plezant en volks vertier.  Vrouwen met een passie, vrouwen met een missie leert Mechelse vrouwen kennen die uit de band sprongen door hun doorgedreven begeestering, doorzettingsvermogen en daadkracht.  Passionele barokbeeldhouwsters, vlijtige kantklossters, gasthuiszusters, zwarte zusters...  Ook de heksenvervolging kom je op deze wandeling tegen.