Universiteit Gent

Universiteit Gent
€ 12,00

In het verhaal van de academische collecties van de Gentse universiteit speelt koning Willem I, die de plak zwaaide van 1815 tot 1830 en zich intens inliet met onderwijspolitiek, een belangrijke rol. Elke universiteit moest volgens een bepaling uit 1816 onder meer voor haar onderwijs in de natuurlijke historie beschikken over 'un cabinet pour l'histoire naturelle des animaux et pour leur anatomie comparée'. In 1817 werd de universiteit van Gent opgericht. Willem I zelf schonk de nieuweling enkele verzamelingen of geld om stukken te kopen.