Tussen Antwerpen en Heide - Joods Cultuurleven in een bewogen tijd

Tussen Antwerpen en Heide - Joods Cultuurleven in een bewogen tijd
€ 10,00

In deze erfgoedgids behandelt auteur Lieven Saerens voor de eerste maal de rol van de Antwerpse joden in het culturele leven van de provincie Antwerpen tussen 1880 en 1944. Nauwgezet onderzoek levert een schat aan nieuwe gegevens en inzichten op. De onderzoeker bespreekt achtereenvolgens de verschillende migratiegolven die de stad en de provincie Antwerpen kende. In een eerste fase zagen de Joodse migranten Antwerpen als een transithaven. Vele Antwerpse kunstenaars zoals Eugeen van Mieghem werden getroffen door de landverhuizers en hun ellende. Het typische Joodse erfgoed zoals de vele synagogen komen ruimschoots aan bod. Een opvallend hoofdstuk is gewijd aan het artistieke Antwerpen en het Joodse cultuurflamingantisme. De auteur behandelt de architectuur met figuren zoals Jozef De Lange, de muziek en literatuur en bekijkt de Joodse inbreng tijdens zowel de eerste als de tweede wereldoorlog. In een tweede deel gaat auteur Frans L. van den Brande dieper in op de Joodse aanwezigheid in Heide-Kalmthout. Uit zijn bijdrage blijkt de grote inbreng van Joodse kunstenaars en architecten aan het cultuurleven in Heide. De vijf ‘Joodse’ villa’s komen aan bod en natuurlijk de belangrijks synagoge van architect Jan Frans Beirens uit 1929, de eerste op het platteland. Het boek is uitvoerig geïllustreerd met nooit gepubliceerde foto’s en tekeningen.