Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog

Strijdtoneel Limburg
€ 29,00

Het fraai vormgegeven boek geeft een goed beeld van het woelige verleden van de provincie Limburg. Rijksarchivaris Rombout Nijssen en het redactieteam van de provinciale afdeling Onroerend Erfgoed diepten 20 historische veldslagen uit die in het hedendaagse Limburg plaatsvonden.

Die hebben diepe sporen nagelaten op het grondgebied, zichtbaar tot op de dag van vandaag. Gebouwen, herdenkingsmonumenten, tekens in het landschap … elke gekozen plaats herinnert op de een of andere manier nog aan de veldslag die er plaatsvond. Het stevige boek van bijna 150 blz. begint de beknopte militaire geschiedenis van Limburg in 1213. Dat wil niet zeggen dat er voordien in Limburg niet gestreden werd, maar wel dat daarover geen of te weinig bronnen terug te vinden zijn. Niet alle in Limburg uitgevochten veldslagen komen in dit boek aan bod. De auteurs kozen voor twintig conflicten, verdeeld over de provincie en verspreid door de tijd.

Het boek opent met een intrigerende slag bij Houthalen op zondag 7 augustus in 1831. Het is de periode dat we samen met Nederland één gebied vormen onder koning Willem I (1772-1843). 

Veel bekender vermoedelijk en ook veel heviger is de slag bij Halen op 12 augustus 1914 ook wel bekend onder de naam de Slag der Zilveren Helmen. Een grote kaart geeft de volgorde aan van de twintig besproken sites. Ze liggen handig in elkaars buurt zodat je gemakkelijk van de ene plek naar de andere kan gaan. Een uitgebreide tijdlijn tot slot geeft een helder overzicht van de verschillende veldslagen. Voor wie de huidige stand van het historisch onderzoek wil kennen, vindt op het einde een korte bibliografie. De combinatie van geschiedenis, hedendaagse fotografie en plaatsbeschrijvingen levert een boeiend boek op waarmee je deze zomermaanden in Limburg op stap kan gaan.