Rubens Privé

Rubens Privé
€ 10,00

Een minder bekend en minder belicht deel van Rubens’ persoonlijkheid is zijn rol als familieman. Gedurende zijn hele carrière portretteerde Rubens de mensen die hij liefhad en hem omringden: zijn broer Filips, zijn echtgenotes Isabella Brant en Helena Fourment en zijn kinderen uit beide huwelijken. Hoewel portretten als het laagste genre beschouwd werden binnen de toenmalige kunsttheorie en het schilderen ervan niet tot zijn favoriete bezigheden behoorde, kunnen Rubens’ familieportretten gezien worden als echte meesterwerken die een belangrijke plaats innemen in zijn oeuvre. In tegenstelling tot Rubens’ andere schilderijen werden ze niet vervaardigd in opdracht maar uit liefde en waren ze bestemd voor de naaste omgeving van de schilder. Het persoonlijke en intimistische karakter dat de familieportretten typeert geeft de toeschouwer een andere kijk op Rubens’ leven en persoonlijkheid, namelijk dat van een liefhebbende broer, echtgenoot en vader.