Margrittemuseum Brussel

Margrittemuseum Brussel
€ 12,00

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten wereldwijd de grootste verzameling werken van Magritte. Dit geldt zowel voor de continuïteit - alle periodes van de kunstenaar zijn ruim vertegenwoordigd - als voor de diversiteit van de collectie: naast schilderijen omvat de verzameling eveneens tekeningen, gouaches, affiches, publicitair werk, brieven, foto's, beeldhouwwerk, films en andere documenten. De collectie heeft een geschiedenis: weloverwogen aankopen en genereuze giften. Het museum is zeer gelukkig hier hulde te brengen aan hen die daartoe hun bijdrage hebben geleverd. Dat zijn eerst en vooral Georgette Magritte en Irène Hamoir-Scutenaire, die aan de Koninklijke Musea enkele meesterwerken hebben nagelaten die het Magritte Museum zijn glans geven. Mogen ook alle andere schenkers de pagina's die volgen lezen als een blijk van dankbaarheid: mevrouw Germaine Hergé-Kieckens, de Provincie Brabant, de heer Maurice Rapin en mevrouw Mirabelle Dors. Aan deze namen dienen ook baron en barones Gillion Crowet toegevoegd te worden, die naast de bruikleengeving van hun verzameling symbolisme en art-nouveau, ook hun werken van Magritte in langetermijnbewaring aan het museum hebben toevertrouwd.