Koude oorlog in de Kempen

Koude oorlog in de Kempen
€ 10,00

Deze dertiende erfgoedgids brengt een vergeten stukje oorlogsgeschiedenis opnieuw tot leven. Diep in de Kempen verscholen in de dichte bossen lag decennialang een Britse basis. Deze diende om het Rijnleger van de Britten in geval van nood snel en efficiënt te kunnen bevoorraden. Het ontstond op papier op 12 november 1952 in het Gondola-akkoord. Volgens die overeenkomst zouden er negentien opslagplaatsen komen, vier kampen voor manschappen en twee woonwijken in Lier en Herentals. De gids gaat dieper in op het waarom van het akkoord en hoe moeizaam de eerste onteigeningen verliepen. Nadien vervolgt de publicatie met de diverse bouwfasen en de verrassend snelle uitbouw van transport- en communicatiewegen. De typische architectuur van de Britse wijken komt aan bod. Gedurende veertig jaar blijft de Britse basis bemand en het boek staat stil bij een hele reeks belangrijke momenten. Zo waren er voortdurend geruchten over een nakende sluiting wat aanleiding gaf tot speculaties in de pers en bij de lokale bevolking. Maar de erfgoedgids heelt ook aan dacht voor het dagelijkse leven en werken in de Britse basis. Er is aan dacht voor de verschillende kerken in de vier kampen en ook de Saint Boniface Anglican Church in Antwerpen en haar geschiedenis komt ruimschoots aan bod. Ondanks het feit dat vele militaire archieven nog altijd gesloten blijven voor onderzoekers pakt deze publicatie toch uit met nooit geziene documenten en foto's. Ook getuigen verschillende betrokkenen over de levensomstandigheden en het reilen en zeilen in de streng bevei­ligde basis. Op het hoogtepunt van de basis werkten er niet minder dan 4000 Belgische werknemers. De gids sluit af met een zoektocht naar een zinvolle herbestemming en brengt de verschillende nieuwe functies in kaart.