Klompen en Klonen. Blokken en Holen

Klompen en Klonen. Blokken en Holen
€ 10,00

Deze erfgoedgids vertelt het boeiende verhaal van de klomp. Een schijnbaar eenvoudig schoeisel maar de gids laat uitvoerig zien hoe de klomp in het dagelijks leven van onze voorouders niet is weg te denken. In een eerste deel behandelt auteur Luc Verachtert de geschiedenis van de klomp die teruggaat tot in de Romeinse tijd. Veel bronnen heeft de auteur niet vermits de originele klompen zelden of nooit de eeuwen overleefden. Nadien komt de klomp in de archeologie, de archieven en de kunst aan bod. Op het schilderij de Kinderspelen van Pieter Bruegel draagt een peuter een paar kinderklompen. Eerder een uitzondering want het is wachten tot de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw om de klomp regelmatig in de kunst tegen te komen. De klompenmakerij beleefde toen een hoogtepunt en de auteur bespreekt de verschillende regios in België en ook Europa waar klompennijverheid huisde. Voor de provincie Antwerpen lag het zwaartepunt in Laakdal met onder andere het bedrijf van de familie Mondelaers, wiens dagproductie in de topjaren tot 600 paar kon bedragen. Maakten men eerst de klompen nog volledig met de hand dan namen later machines het nauwkeurige werk gedeeltelijk over. Het hele productieproces wordt uitgebreid geïllustreerd en besproken Stap voor stap legt de auteur uit hoe een klomp geboren wordt. Nadien staat hij stil bij de verschillende houtsoorten en de rijke variatie aan klompentypen. Vele details en concrete voorbeelden vindt de lezer in het Klompenmuseum in Laakdal waar je het hele verhaal nog eens in levende lijve kan zien. Dat de klomp echt verweven zit in ons dagelijks leven bewijzen de vele zegswijzen en spreekwoorden: wat zegt u trouwens het raadsel: Holderdebolder liep over de zolder met zijn bakkes vol met mensenvlees ?