Katoennatie

Katoennatie
€ 12,00

In alle beschavingen spelen kledij en textiel voor mensen dezelfde rol. De primaire functie is uiteraard het lichaam beschermen tegen de ongemakken van de natuur en haar wispelturigheden zoals koude, hitte, regen, wind, vorst, oneffenheden...

Al snel komen echter bovenop deze primaire functionaliteit talloze andere functies die van groter belang worden in de kledijcultuur van iedere beschaving. Deze functies, die ook de dag van vandaag nog het kledijgedrag van mannen en vrouwen bepalen zijn: aanpassing aan de weersomstandigheden, beschermen tegen de ongemakken van de natuur, status, prestige, erkenning van functie, erkenning van sociale positie, ego en zelfvoldoening, wedijver met de medemensen, reliogisteit (religie), militaire erkenning, het bepalen van de pikorde in de groep, vaardigheid, vakkenis, kunst... uiten van kunstzinnigheid, uiting van esthetisch aanvoelen, streven naar schoonheid.