‘Het Laatste Avondmaal naar Leonardo da Vinci - Een wonderlijke geschiedenis’

Laatste avondmaal Da Vinci
€ 20,00

Terwijl het Laatste Avondmaal in Milaan langzaam kleur en glans verliest, schittert een van de oudste en beste kopieën van dit werk nog steeds in Vlaanderen. Het hangt al enkele eeuwen in de abdij van Tongerlo. Als ware speurders stellen de auteurs zich de vraag Wie was de kunstenaar? Een leerling van da Vinci of da Vinci zelfs zoals sommigen beweren. Zijn er nog andere kopieën en waarin verschillen ze van elkaar. Waarom is de versie van Tongerlo kunsthistorisch zo belangrijk? Wat beeldt het uit en welke details zitten er in verborgen?

Dat het werk nog altijd in Tongeren te bewonderen is mag gerust een mirakel genoemd worden. De belevenissen van het magistrale doek zijn quasi onwaarschijnlijk. Het doek onderging vele restauraties, zat jarenlang opgerold verstopt, werd bijna verkocht, ontsnapte ternauwernood aan brand en vandalisme. Maar het blijft een Topstuk in Vlaanderen dat nog altijd te zien is op de plek waarvoor het werd gemaakt.

Het Laatste Avondmaal naar Leonardo da Vinci. Een wonderlijke geschiedenis.
Piet Boncquet en Greet Verschatse, 20 x 25 cm, zachte kaft, 160 blz, met vele onuitgegeven archieffoto’s en talloze kleurenreproducties.