'Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen'

Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen
€ 12,00

In de opwaartse beweging die het cultureel erfgoed in Vlaanderen nu al een aantal jaar beleeft, laten ook de  erfgoed- of  bewaarbibliotheken  hoe langer hoe meer van zich horen: de sector en zijn uitdagingen werden in kaart gebracht, er kwamen aanbevelingen voor het beleid, het Platform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen bracht voor het eerst de koppen en geesten samen en er vonden enkele opmerkelijke tentoonstellingen plaats, waaronder  de succesvolle reizende, en ook virtueel te  bezoeken, tentoonstelling Het dagelijks boek, met zeventiende-eeuwse boeken en  boekjes die in  hun tijd druk werden gelezen en verspreid. Het resultaat liet niet lang op zich wachten: in het  Erfgoeddecreet van 2008 heeft de 'Vlaamse Erfgoedbibliotheek', een begrip dat zes bibliotheken uit dit themanummer overkoepelt, een  plaats (en financiële middelen) gevonden.

Wat zijn  'erfgoed- of  bewaarbibliotheken'?  In één zin: het zijn de  bibliotheken die zorg dragen voor ons documentair erfgoed: handschriften, boeken, kranten, tijdschriften en de zogenoemde 'grijze literatuur', dat is alles wat niet via boekhandels en uitgeverijen te verkrijgen is. Behalve het  intellectuele patrimonium - een begrip waar deze bibliotheken al eens onterecht toe worden beperkt- vind je er dus ook de verhalen uit la vie quotidienne.