De Figuur

De Figuur
€ 10,00

Dit extra themanummer gaat over de tentoonstelling De figuur of de weerspiegeling van de ziel. Een boeiend verhaal in het Noord-Franse Musée de Flandres in Cassel (7 oktober -1 april 2018). De expo belicht de diverse aspecten van religieuze portretten, mythologische figuren, portretstudies, portretten voor het hof en de burgerij, personages in genrestukken in de Vlaamse schilderkunst. De publicatie benadert de thematiek van de tentoonstelling vanuit vier invalshoeken. Als inleiding vertrekken we in de vijftiende eeuw, toen in Vlaanderen, onder invloed van de Moderne Devotie, heel veel devotieschilderijen worden gemaakt. Vervolgens flaneren we door de mode in de zeventiende eeuw. Hoewel weinig portretten in de tentoonstelling het model ten voeten uit voorstellen, onthullen details toch heel veel over kledinggebruiken. Dan kijken we naar een bijzonder interessant aspect van de portretschilderkunst: de studiekoppen. Frans Floris zou in de eerste helft van de zestiende eeuw de eerste zijn die voor de vele bestellingen in zijn atelier systematisch studiekoppen schilderde op paneel. Ook het genreschilderij met taferelen uit het dagelijkse leven, ten slotte, zet de vindingrijkheid van de Vlaamse schilders in de verf. De tentoonstelling toont onder andere een reeks Vlaamse kunst uit Museum voor Schone Kunsten van Duinkerken dat reeds een tijd gesloten is oor het publiek.