De beurs van Judocus Vijdt

De beurs van Judocus Vijdt
€ 8,00

De Aanbidding van het Lam Gods van Hubert en Jan Van Eyck is het beroemdste kunstwerk van Gent. Het behoort zonder twijfel tot het werelderfgoed, maar terzelfdertijd tot het eigen Gentse patrimonium. Voor dit roerend kunsterfgoed van de stad kan het dus perfect symbool staan.

Tot op heden is nog maar zelden aandacht gegaan naar de details in de portretten van het stichtersechtpaar Vijdt-Borluut. Judocus Vijdt draagt zeer prominent een portemonnee boven zijn kleed. Heeft de stichter dit zelf zo gewild, of was het de schilder die scherpzinnig, aldus de persoonlijkheid van Judocus voller heeft willen typeren? Feit is in elk geval dat door dit detail uitdrukkelijk de link en tegelijk de tegenstelling wordt blootgelegd tussen het spirituele en het wereldse, tussen het hiernamaals en het ondermaanse, tussen kunst en kapitaal.