'Collagekunst - De verknipte wereld'

Collagekunst
€ 12,00

Collagekunst - De verknipte wereld

Collagekunst is een springlevende eeuwelinge, al werd ze vaak in het hoekje als het ietwat kleine broertje van schilderkunst en beeldhouwkunst geplaatst. Het dichtst komt ze misschien bij de assemblagekunst. De gebruikte materialen zijn zelden edel, de techniek lijkt schijnaar simpel en iedereen nam op school wel eens een schaar en papier vast om een collage te maken. Het is een laagdrempelig medium waar het niet altijd even duidelijk is waar de hobby eindigt en de kunst begint. De collagemaker bezweert de beeldenstorm die hem omringt en de opkomst van de collage loopt parallel met die van de dag- en weekbladpers. maar ook de idee dat iedereen een kunstenaar is, zoals Joseph Beuys (1921-1986) stelde, speelt mee.

Ons land telt heel wat kunstenaars die zich aan collagekunst wagen met fraai resultaat. Dit nummer gaat dieper in op het ontstaan van het medium, internationaal en in België. We nemen een kijk in de depots van onze belangrijkste musea op zoek naar collages. We staan stil bij het oeuvre van Paul Joostens (1889-1960), E.L.T. Mesens (1903-1971), Frans Neels (°1935) en anderen.

Een themanummer over collages zou onvolledig zijn zonder aandacht te hebben voor de figuur van verzamelaar Geert Verbeke. Hij is een van de weinigen die consequent collages verzamelt, ze ook tentoonstelt in zijn Verbeke Foundation en er onderzoek naar doet. Met meer dan 6.500 werken heeft hij vermoedelijk een van de grootste collageverzamelingen in Europa. Zijn belangrijke bijdrage komt komt ook uitvoerig aan bod.

Vandaag experimenteren vele nieuwsgierige kunstenaars met het medium, als voorontwerp, als zoektocht in hun creatief proces, tot een zelfstandige kunstwerk. Ze vinden hun inspiratie en collega's bij COUPEE, een jonge organisatie die de collage regelmatig in de kijker zet met expo's, oproepen en inspirerende acties. Zij brengen verslag uit van de nieuwe generatie collagemakers die Vlaanderen rijk is.