Bruegel and Beyond. Netherlandish Drawings in the Royal Library of Belgium from 1500-1800.

Bruegel and beyond
€ 42,00

Deze Engelstalige uitgave geeft een uitgebreid overzicht van de tekeningen in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek van België. Het ontstaan van de verzamelingen en een catalogus van de meest belangrijke werken. Een onmisbaar naslagwerk voor de liefhebber van oude tekeningen.

Lees de bespreking hier.