'Belgische ambassades'

Belgische ambassades
€ 10,00

Belgische ambassades

Het ontbreekt België niet aan verzamelingen. De collectie van Buitenlandse Zaken, die zo oud is als het land zelf, leidt een haast perfect verborgen bestaan, tenminste voor wie in België verblijft. Men stelt ze niet tentoon in ons land en er bestaan weinig publicaties over. Daar staat tegenover dat die verzameling ertoe bestemd is de ambassades te verfraaien en zodoende de Belgische kunst in het buitenland te promoten.