Albrecht Dürers reis door de Nederlanden

Albrecht Dürer
€ 28,00

De blik van Dürer - Albrecht Dürers reis door de Nederlanden

KATRIEN LICHTERT EN ALEXANDRA VAN DONGEN

Albrecht Dürer (1471-1528) is wellicht de bekendste der Duitse kunstenaars. Als vaandeldrager van de noordelijke renaissance is hij ook een van de eerste echte Europese kunstenaars: zijn oeuvre vertoont een opmerkelijk internationaal karakter en vormt een brug tussen noord en zuid. Zijn uitgebreide reizen door het vroegmoderne Europa hadden een diepgaande invloed op zijn artistieke persoonlijkheid. De laatste grote reis die hij maakte, vond plaats in de Lage Landen in 1520-1521. Deze reis door de Lage Landen is uitzonderlijk goed gedocumenteerd. Albrecht Dürer hield niet alleen een reisdagboek bij, hij maakte ook een enorme hoeveelheid tekeningen in verschillende technieken. Hij portretteerde de mensen die hij ontmoette, de landschappen die hij doorkruiste, de talrijke objecten die hij kocht, kreeg en zelf verhandelde. Dat bronnenmateriaal werpt een buitengewoon licht op zijn persoonlijke interesses en zijn praktijken als reizende kunstenaar.

Dit boek verschijnt naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van Dürers reis en de twee jubileumtentoonstellingen in National Gallery Londen en het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken in het najaar van 2021. Katrien Lichtert is kunsthistorica en auteur van onder meer Adriaen Brouwer – Master of Emotions en De wereld van Bruegel. Alexandra van Dongen is kunsthistorica en conservator bij het Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam. Haar onderzoek focust op de materiële cultuur.