De atlas Maior van Blaeu

Op 17 april vanaf 13u bezoeken we de tentoonstelling 'De atlas Maior van Blaeu' in het Mercatormuseum. Het bezoek duurt 1 uur. De deelnameprijs bedraagt  € 9,50 per persoon (geen korting met de Museumpas). 

De inschrijving is definitief na inschrijving hieronder én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Atlas Maior van Blaeu', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

Voorwaarden

  1. Het bezoek duurt ongeveer een uur.
  2. Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.​
  3. De betaling dient 1 april op de rekening van OKV te staan. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving. Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 1 april. Daarna is de betaling definitief.  
  4. Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
  5. Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.
Aantal personen