De dynastie Francken

De OKV-Club organiseert op vrijdag 26 november 2021 om 13.30 uur, 14 uur en 15 uur geleide bezoeken aan de tentoonstelling De dynastie Francken in het Musée de Flandre in Kassel.

De eerste twintig deelnemers zullen ingeschreven worden voor de rondleiding van 15 uur, die wordt gegeven door Dr. Natasja Peeters, specialist Frans I Francken en coauteur van de catalogus. De volgende 20 intekenaars zullen deelnemen aan de rondleiding van 14 uur en de volgende 20 aan de rondleiding van 13.30 uur. Duur van de rondleiding: anderhalf uur. De deelnameprijs van de gegidste rondleiding bedraagt 9 € per persoon.

De COVID Safe Pas is verplicht voor toegang tot het museum.

De inschrijving is definitief na inschrijving hieronder én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Musée de Flandre’', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

Lees hier het artikel over de dynastie Francken

Voorwaarden

  1. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.
  2. Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.​
  3. ​​De betaling dient 12 november op de rekening van OKV te staan. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving. Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 12 november. Daarna is de betaling definitief.  
  4. Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
  5. Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie. Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.
Aantal personen