Popart, Van Warhol tot Panamarenko

De OKV-Club organiseert op zaterdag 29 januari 2022 vanaf 14.45 uur geleide bezoeken aan de tentoonstelling Popart, Van Warhol tot Panamarenko in het S.M.A.K. in Gent.
Eén rondleiding wordt gegeven door de artistiek directeur Philippe Van Cauteren. Duur van de rondleiding: anderhalf uur.

Prijs per persoon met Museumpas: € 9,50.
Prijs per persoon zonder Museumpas: € 19,50.
De COVID Safe Pas is verplicht voor toegang tot het museum.

De inschrijving is definitief na inschrijving hieronder én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘SMAK’, het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

Voorwaarden

  1. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.
  2. Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.​
  3. ​​De betaling dient 14 januari op de rekening van OKV te staan. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving. Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 14 januari. Daarna is de betaling definitief.  
  4. Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
  5. Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie. Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.
Aantal personen

Uitbundig Verleden

De OKV-Club organiseert op zaterdag 19 februari 2022 vanaf 14.00 uur geleide bezoeken aan de tentoonstelling Uitbundig Verleden in Museum Hof van Busleyden in Mechelen.
Eén rondleiding wordt gegeven door curator Bart Stroobants.

De Museumpas is niet geldig voor dit groepsbezoek.
Prijs per persoon: € 15,00.

De COVID Safe Pas is verplicht voor toegang tot het museum.

De inschrijving is definitief na inschrijving hieronder én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Hof van Busleyden’, het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

Voorwaarden

  1. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.
  2. Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.​
  3. ​​De betaling dient 4 februari op de rekening van OKV te staan. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving. Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 4 februari. Daarna is de betaling definitief.  
  4. Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
  5. Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie. Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.
Aantal personen