‘Klavier’ in het Snijders&Rockoxhuis

De OKV-Club organiseert op zaterdag 21 mei 2022 vanaf 14 uur geleide bezoeken aan de tentoonstelling Klavier in het Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen. Eén rondleiding wordt gegeven door conservator Hildegard van de Velde.

Duur van de rondleiding: anderhalf uur.
Prijs per persoon zonder Museumpas of KBC-bankkaart: € 17.
Prijs per persoon met KBC-bankkaart: € 11. Een KBC-bankkaart is geldig voor twee personen.
Prijs per persoon met Museumpas: € 7.

De inschrijving is definitief na inschrijving hieronder én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Klavier’, het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

Voorwaarden

  1. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.
  2. Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.​
  3. ​​De betaling dient 6 mei op de rekening van OKV te staan. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving. Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 6 mei. Daarna is de betaling definitief.  
  4. Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
  5. Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie. Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.
Aantal personen