Picasso in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De OKV-Club organiseert op zaterdag 10 december 2022 vanaf 13.30 uur geleide bezoeken aan de tentoonstelling Picasso in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel.

Duur van de rondleiding: 1 uur.
Prijs per persoon: € 15,00 (de Museumpass kan niet gebruikt worden).

De inschrijving is definitief na inschrijving hieronder én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Picasso’, het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

Voorwaarden

  1. Het bezoek duurt ongeveer twee uren.
  2. Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.​
  3. ​​De betaling dient 20 november op de rekening van OKV te staan. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving. Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 20 november. Daarna is de betaling definitief.  
  4. Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
  5. Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie. Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.
Aantal personen