Groepen
Kindvriendelijk
Mercator dek - stuurwiel

Mercator dek - stuurwiel

De Mercator was als opleidingsschip voor de officieren van de Belgische koopvaardij in de vaart van 1932 tot 1960. Nu ligt het schip voor anker in Oostende waar het onderhouden wordt in zijn oorspronkelijke staat, zodat het zich geregeld kan verplaatsen om deel te nemen aan grote zeilmanifestaties.

Deze barkentijn met een bruto tonnenmaat van 778,86 ton is voorzien van een hulpmotor van 500 P.K., de lengte over alles bedraagt 78,40 meter, de grootste breedte 11,09 meter en de diepgang 4,50 meter.

De Mercator werd opgetuigd als barkentijn. Dit is een gemengd schip, de voor– of fokkemast voert razeilen, de grote mast en de bezaanmast zijn langscheeps getuigd. Razeilen zijn bevestigd aan horizontale rondhouten die men ra’s noemt Razeilen staan doorgaans dwarsscheeps maar zij kunnen georiënteerd worden naar de richting van de wind. Schoener-zeilen, worden in langscheepse richting gevoerd. Mercator werd gebouwd voor rekening van de Belgische Staat op de scheepswerf Ramage en Ferguson te Leith in Schotland.
De Mercator voerde normaal 15 zeilen met een totale oppervlakte van ongeveer 1.600 m². Door de aard van het tuig zeilde dit schip het best bij dwarswind. Bij gunstige wind kon Mercator 13 knopen lopen.