Antton van Dyck, Christus aan het kruis

Van Dyck combineert op dit doek, een Vlaams Topstuk, een zeer eenvoudige compositie met uitgesproken emoties: het lijden van Christus, het verdriet van Maria, Johannes en Maria Magdalena, de wreedheid van de soldaten. Het dramatische wolkendek en het contrast tussen het bleke naakte lichaam van Christus en de donkere kledij van de omstanders, zetten de emotionaliteit kracht bij. Van de vele altaarstukken die Van Dyck schilderde tussen 1627 en 1632, was dit het duurste. (Vlaamse Meesters in Situ)

Sint-Michielskerk

De Sint-Michielskerk heeft een lange, bijzondere bouwgeschiedenis van meer dan 200 jaar, die begon in 1440. De gotische kerk legt een opmerkelijke eenheid van stijl aan de dag, die ook in het interieur tot uiting komt. Een baken van rust in de Gentse binnenstad.

In de Sint-Michielskerk zijn een aantal bijzondere kunstwerken te zien, waaronder een beeld van Rombaut Pauwels, en schilderijen van Otto van Veen, Jan Boeckhorst en Anthony Van Dyck.

De kerk is het huis van een Vlaams Topstuk; Chistus aan het Kruis van Antony van Dyck. Van Dyck combineert een zeer eenvoudige compositie met uitgesproken emoties: het lijden van Christus, het verdriet van Maria, Johannes en Maria Magdalena, de wreedheid van de soldaten. Van de vele altaarstukken die Van Dyck schilderde tussen 1627 en 1632, was dit het duurste.