Audiogids
Groepen
Kindvriendelijk
Museumshop
Restaurant
Raversyde Atlanticwall - ANNO 1465 - Natuurpark

Raversyde ANNO 1465

Hoe breng je leven in stenen? In dit museum werd een middeleeuws vissersdorp deels gereconstrueerd en trekt men volop de interactieve kaart. Dat alles is gebaseerd op intensief wetenschappelijk onderzoek. De vier vissershuizen zijn opgetrokken met originele middeleeuwse bakstenen: alles – dakbedekking, vloeren, deuren, ramen – komt overeen met hoe het ooit is geweest, ook de hele inrichting. En het zijn de bewoners van toen die je rondleiden door hun dorp.

In het beschermde duingebied van het voormalige Domein Prins Karel bevindt zich een unieke historische site van de moderne vestingbouw: zestig constructies – stellingen, bunkers en batterijen die met veel zorg zijn hersteld – uit de twee wereldoorlogen, verbonden door twee kilometer open of onderaardse gangen. Het uitzonderlijke geheel is in Europa een van de best bewaarde overblijfselen van de Atlantikwall, de verdedigings’muur’ van het Duitse leger aan de Atlantische kust. Het leven van de manschappen wordt in natuurgetrouwe en sfeervolle diorama’s geëvoceerd. 

Tijdens de wandeling op de Atlantikwall kan je eveneens het huis van Prins Karel (1903 – 1983) bezoeken.

Een van de stukken is de beruchte ‘Enigmacodeermachine’, een toestel waarvan er wereldwijd nog slechts enkele bestaan. Het ontcijferen van de Duitse geheime codes droeg sterk bij tot de geallieerde eindoverwinning.

De Atlantikwall kan niet bezocht worden door rolstoelgebruikers omwille van de aard van de site.

Raversyde bestaat uit drie luiken:

  • Raversyde Atlantikwall : De Atlantikwall in Raversyde is een van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie, met meer dan zestig bunkers, open en ondergrondse gangen, observatieposten en geschutstellingen. 

  • Raversyde ANNO 1465 : Het verdwenen middeleeuwse vissersdorp Walraversijde in ANNO 1465 is een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen.  Op de locatie van het middeleeuwse dorp werden drie vissershuisjes en een bak- en visrookhuis gereconstrueerd. 

  • Raversyde Natuurpark : In 2014 richtte de Provincie het gebied ten oosten van de Atlantikwall en ANNO 1465 volledig herin als natuurgebied. De uitgestrekte graslanden werden hersteld en er kwam meer groen, bos- en waterpartijen. Men voorzag attractieve wandel- en fietspaden, een speelweide met speeltoestellen en later ook een hondenweide.