Gratis
Groepen
Kindvriendelijk
Havesdonckhoeve

Frans Spiessens laat iedereen proeven van oude lekkernijen. 

Ons Klein-Brabants Boerenerf - Havesdonckhoeve

De vzw Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve, heeft als doelstelling het oud landbouwalaam en volkshuisraad uit eigen streek en omgeving te verzamelen om het in zijn eigen kader onder te brengen, te beschermen tegen verder verval, tentoon te stellen en te bewaren voor het nageslacht.

Met de Havesdonckhoevefeesten die jaarlijks plaatsvinden de zondag nà 15 augustus wordt steeds een bepaald thema uitgewerkt. Zo kan de bezoeker zich met een beetje verbeelding in de leefwereld van toen wanen, als het ware door het Klein-Brabant van vroeger stappen. Aldus wordt de verzameling in haar eigen kader  voor een stuk opnieuw tot leven gewekt. Op die manier tracht Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve vzw, een levendig museum te zijn, een museum met een hart, waar men in schuur en stal naast oud landbouwalaam ook nog wat stof kan aantreffen. Kortom het beeld van de boerderij uit het Klein-Brabant van toen wordt terug opgeroepen.