Beschermd momument
Bibliotheek
Groepen
Kindvriendelijk
Museumshop
Natuurhistorisch Museum Boekenberg - Paleontologie

Het Natuurhistorisch Museum Boekenberg bevat een zeer uitgebreide verzameling fossielen van dieren en planten vanaf het pré-Cambrium tot het Quartair.Het oudste fossiel is nagenoeg 1 miljard jaar oud en het jongste 2,5 miljoen jaar.

Het museum toont een belangrijke verzameling fossielen uit het Antwerpse, waaronder fragmenten van mammoet, wolharige neushoorn, walvissen, haaien, roggen en dolfijnen.

Natuurhistorisch Museum Boekenberg

Het Boekenbergpark herbergt niet enkel het Natuurhistorisch Museum. Tegenwoordig is er een gevarieerd aanbod aan recreatiemogelijkheden en natuurbeleving. In het park bevindt zich de grootste ecologische zwemvijver van het land. Naast een gezellig terras en sportgelegenheid heeft het park ook een mooie speeltuin met een klimparcours. 

De grotten in het Boekenbergpark zijn het grootste kunstmatig aangelegde grottencomplex van West-Europa. Het volledige grottencomplex bevindt zich onder de berg aan de oostkant van de vijver, langs de Unitaslaan. 

Een museum in een grottencomplex uit de 18de eeuw! Zo zijn er niet veel, om niet te zeggen geen twee. De plek is goed gekozen: hier daal je af in de geschiedenis van de aarde. Het begint in het pre-cambrium en je eindigt in de 16de eeuw, met de opgravingen van de Antwerpse patriciërswoning Den Draeck.

Het museum is sedert 1963 ondergebracht in het 18de-eeuwse grottencomplex van het Boekenbergpark in Deurne. De onderaardse zalen en gangen herbergen een permanente tentoonstelling met als hoofdthema’s paleontologie, mineralogie, archeologie en prehistorie.

  • Paleontologie

Paleontologie is afgeleid van het Griekse palaios, wat ‘oud’ betekent. Het is de wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen (planten en dieren) bestudeert. Zo kunnen wetenschappers de aard en de evolutie van het leven op onze planeet in het verleden reconstrueren. Paleontologie probeert ook de verwantschap van nu levende organismen met uitgestorven soorten uit het verleden vast te stellen.

  • Mineralogie

De mineralogie of delfstofkunde is de tak binnen de aardwetenschappen die zich richt op de studie van mineralen (gesteenten), hun voorkomen, ontstaan, metamorfose en rol in de geologie.

  • Archeologie

Archeologie (Grieks: ἀρχαῖος – λόγος : ‘leer der oudheid’) of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert om zo het verleden te reconstrueren en te duiden. Dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (artefacten), worden bij opgravingen gevonden. Het wetenschappelijk onderzoek omvat zowel de vondsten zelf als de context waarin zij worden aangetroffen.

  • Prehistorie

Prehistorie, voorgeschiedenis of oertijd is een periode in de menselijke geschiedenis. Over de precieze afbakening en het definiëren van deze periode bestaat behoorlijk wat discussie. De wetenschappelijke en meest gangbare definitie van de prehistorie is: die periode uit de geschiedenis waarvan we geen geschreven bronnen hebben gevonden, of deze bronnen niet begrijpen.

 

Correspondentie per post kan worden verzonden naar

Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg vzw
p/a Mortselsesteenweg 258A
2100 Deurne