Groepen
Kindvriendelijk
Restaurant
Rolstoelgebruiker
Museum Het Toreke, zaalzicht

In museum het Toreke kan je vondsten en resultaten van de grootste archeologische site van de Benelux bewonderen: de Gallo-Romeinse schatten van het Grijpenveld in Tienen.

Het museum Het Toreke bezit een archeologische verzameling, beeldhouw- en zilverwerk (tot eind 18de eeuw), aardewerk, tin en metalen huisraad (14de-19de eeuw), volkskundige voorwerpen en religieuze geschiedenis.

In museum het Toreke kan je de vondsten en resultaten van de grootste archeologische site van de Benelux bewonderen: de Gallo-Romeinse schatten van het Grijpenveld in Tienen. Ter plaatse kan je de tentoonstelling Doodgewoon bezoeken, die samengesteld is uit twee luiken: Rituelen van dood en Rituelen van leven

Rituelen van dood 

In het eerste luik van de opstelling Rituelen van dood, kan de bezoeker de magische wereld van de dodenrituelen in de Romeinse tijd ontdekken. Uniek aan deze nieuwe museale opstelling is dat zij voornamelijk de geloofswereld belicht, een quasi onbekend aspect van de Gallo-Romeinse samenleving. Blikvanger van de tentoonstelling is de levensgrote reconstructie van de grafkamer van het recent ontdekte tumulusgraf van Grijpen. 

Rituelen van leven 

Het tweede luik van de tentoonstelling, Rituelen van leven, biedt een uniek inzicht op de diepste gevoelens van de mensen die 2.000 jaar geleden in onze gebieden leefden. "Wat deed een koppel om de vruchtbaarheid te bevorderen?", “Wat deed men na afwijzing van een geliefde?”, “Hoe probeerde men onheil af te wenden?”, “Hoe beloonde men de goden voor een goede oogst?”. Het antwoord op deze vragen vonden de archeologen tijdens het onderzoek van offerkuilen. Het samenbrengen van de geofferde voorwerpen zegt vaak veel over de beweegredenen van het offer. Zo komt het dat we via de archeologie soms heel even de gedachten van de mens in het verre verleden kunnen lezen. Blikvanger van dit tweede luik van de tentoonstelling is de Mithrastempel

Voorwerpen uit de Mithrastempel 

De tempel bevatte enkele specifieke voorwerpen. Uniek in de Romeinse wereld is het slangenvat. In het vat bevindt zich een buis met aan het uiteinde een slangenkop. Experimenteel onderzoek toonde aan dat de slang vloeistof uitspuwt als de inhoud van het vat aan de kook wordt gebracht. Even uniek is het deksel met de afbeelding van een slang, een beker en een leeuw, de symbolengroep van de Mithrascultus. Dit deksel in aardewerk is van Tiense makelij. Een beker in loodglazuur draagt in een medaillon de buste van Mithras met Perzische muts.