Groepen
Kindvriendelijk
Rolstoelgebruiker
Cultuurcentrum De factorij

De Factorij is een bruisend, gastvrij huis op een historische locatie in hartje Zaventem waar iedereen welkom is, zowel de Zaventemnaar, de pendelaar als de toevallige passant.

Het is een dynamische plek voor ontmoeting en uitwisseling waar mensen samen komen om geprikkeld te worden en culturele parels te ontdekken. Kwalitatieve kunst- en cultuurpresentatie en participatie wordt aangemoedigd via een divers en toegankelijk artistiek en educatief aanbod.

CC De Factorij wil... 

  • ... een gastvrije plek zijn, een huis van vertrouwen voor kunstenaars en bezoekers, een ontmoetingsplaats voor de diverse gemeenschappen en organisaties uit de lokale omgeving. 
  • ... een (pro-) actieve partner en actor zijn voor de gemeente Zaventem, voor de Vlaamse rand, de provincie Vlaams-Brabant en voor stad Brussel. 
  • ... grootstedelijke kenmerken verzoenen met kleinere, intieme initiatieven. 
  • ... een gevarieerd, internationaal kwaliteitsaanbod voor de gemeente en de Vlaamse rand aanbieden. 
  • ... een plek van culturele belevenis en ontdekking zijn maar ook een oase van rust en reflectie. 
  • ... culturele manifestaties organiseren om culturele mobiliteit en participatie te verhogen, met speciale aandacht voor jongeren en maatschappelijk kwetsbare groepen, met oog voor de culturele achtergrond van de bewoners en voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. 
  • ... een bewust prijzenbeleid hanteren. 
  • ... verrijkende artistieke en culturele impulsen geven en een accent leggen op een kritische staalkaart van hedendaagse podiumkunsten. 

Tentoonstellingen