BuBox

BuBox is een ruimte voor hedendaagse beeldende kunst in Kortrijk waarbij resoluut gekozen wordt voor kunstenaars die op een eigenzinnige en artistieke manier met de ruimte en haar omgeving willen omgaan. 

BuBox - Actuele beeldende kunst in Kortrijk

BuBox is een ruimte voor hedendaagse beeldende kunst in Kortrijk waarbij resoluut gekozen wordt voor kunstenaars die op een eigenzinnige en artistieke manier met de ruimte en haar omgeving willen omgaan. Het biedt jong opkomend talent de fysieke ruimte voor experiment, creatie, presentatie en de mentale ruimte voor het discours met het publiek. De continue aandacht voor de evoluerende tentoonstellingspraktijk vertaalt zich in een verrassend, vernieuwend en uitdagend programma met een vijftal projecten op jaarbasis.

BuBox is tevens de naam van de stuurgroep jonge beeldende kunst in Kortrijk.