2014 nadert met rasse schreden. Voor heel wat erfgoedorganisaties en de toeristische sector zal dat jaar (en de drie daaropvolgende) in het teken staan van de herinnering aan een van de bloedigste conflicten die Europa ooit gekend heeft. In Vlaanderen, maar ook internationaal, worden in aanloop naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog heel wat initiatieven voorbereid. Om dit gericht te kunnen aanpakken en over de verschillende sectoren heen te coördineren heeft de Vlaamse overheid beslist een speciaal projectsecretariaat op te richten. Via de online-kalender van hun speciale projectwebsite kan je mee opvolgen wat er de komende jaren allemaal op stapel staat. Een van de initiatieven op Vlaams niveau is de poging om de legendarische fronten langs de Somme, Marne en IJzer te laten erkennen als Werelderfgoed. Aan de basis van dit dossier, dat bij UNESCO zal worden ingediend, ligt een inventaris van het eerstewereldoorlog-erfgoed in de Westhoek. Het betreft hier niet de museale of archivalische objecten die her en der over Vlaanderen worden bewaard, maar het onroerend erfgoed in de frontstreek en het niet-bezette West-Vlaanderen.

Werelderfgoed

De aanzet tot deze inventaris werd in de periode 2002-2005 gegeven door de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie West-Vlaanderen. De lijst van de daarin opgenomen relicten is zeer lang en gevarieerd. Het gaat om militaire begraafplaatsen, perken voor oudstrijders, spoorweginfrastructuur, observatieposten, loopgravenstelsels, deep-dugouts, bunkers, noodwoningen, oude wegwijzers, musea en gedenktekens zoals demarcatiepalen, standbeelden, vredesbomen, naamstenen en gedenkkapellen. Alle verzamelde informatie is terug te vinden en te doorzoeken op de vernieuwde website van VIOE, Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

Wie deze stille getuigen van de Groote Oorlog ter plaatse wil bezoeken raden we aan om bij wijze van inleiding ook een bezoek te brengen aan de musea in de streek. De bekendste zijn het Memorial Museum Passendaele 1917 en het In Flanders Fields Museum (IFF) in Ieper. IFF ontving - ondermeer dankzij zijn educatieve dienst - onlangs nog de Vlaamse Museumprijs die door OKV wordt georganiseerd in samenwerking met Linklaters. Ondanks deze pluim sluit het museum binnenkort tijdelijk zijn deuren voor een grondige facelift zodat het vanaf 2013 de vele oorlogstoeristen kan ontvangen met een volledig nieuwe en ruimere opstelling.

Wereldoorlog I

Flanders Field

Een van de redenen waarom het huidige museum zo aantrekkelijk is voor jong en oud is de interactiviteit. Je kan er de identiteit aannemen van een soldaat, verpleegster of inwoner van Ieper en beleeft zo aan den lijve de gruwel van de oorlog. Een selectie van deze persoonlijke en waargebeurde verhalen vind je terug op hun website. Diezelfde getuigenissen vormen ook een rode draad doorheen de tijdslijn met de belangrijkste gebeurtenissen aan, voor en achter het front. Verder vind je op deze website ook nuttige informatie over het museum en links naar de dodenregisters van het Belgische, Franse, Britse en Duitse leger. Navigeren doorheen deze site is soms moeilijk. Toch is dit virtuele uithangbord van IFF een goede gids en wegwijzer voor de streek.

Download hier de pdf

Wereldoorlog I