Architect Frank Delmulle tekende in 1994 een concept uit waarbij de bezoeker een architecturale wandeling maakt.  De wande­ling vangt aan in de eerste villa en leidt de bezoeker naar een moderne nieuwbouw en vandaar weer verder naar de tweede villa. Het geheel werd  omgeven door een tuin ontworpen door Denis Dujardin. De galerie werd Art Box genoemd en had een interes­sant programma.  Helaas werd de galerie in 2001 opgeheven.
In 2003 werd het complex aangekocht door de Provincie West-Vlaanderen en kreeg het een nieuwe bestemming: het wordt BE-PART, Platfor/museum/be-part-platform-voor-actuele-kunstm voor actuele kunst.  Het complex beschikt niet enkel over een aantal inte­ressante ruimtelijke mogelijkheden, er is blijkbaar ook een werkingsbudget en - niet onbelangrijk - een kleine staf.  Kunsthistori­cus Patriek Ronse is diegene die de werking van dit nieuwe centrum in goede en vooral interessante banen moet leiden.

BE-PART wil drie tentoonstellingen per jaar programmeren, telkens in de herfst, de winter en de lente. De zomer wordt gere­serveerd voor workshops met jongeren. Het tentoonstellingsbeleid is zonder meer ambi­tieus te noemen. je kan Waregem bezwaar­lijk als een artistiek centrum beschouwen en toch wil de provincie BE-PART "aan  het front van de actuele ontwikkeling positioneren". Men wil hierbij vooral de jongere generatie kansen bieden, ze laten primeren op het geconsolideerde en het geconsacreerde.
Er worden buitenlandse kunstenaars uitge­nodigd zodat die in dialoog kunnen treden met de kunstenaars uit de provincie en met het publiek. Voor de tentoonstellingen wordt beroep gedaan op gastcuratoren. Dit is een wijze beslissing want gastcuratoren komen op die manier met de lokale situatie in con­tact, gebruiken hun netwerk en zo zal BE­ PART wellicht in zeer korte tijd de uitstraling verkrijgen die men beoogt.

De eerste tentoonstelling wordt samenge­steld door Moritz Küng, Zwitser met vaste stek in Vlaanderen.  De tentoonstelling Schö­ner Wohnen vertrekt vanuit de site zelf, met name de oorspronkelijk als woning funge­rende villa's. De titel refereert naar het Duitse woontijdschrift met diezelfde naam dat onder de vele interieurtijdschriften als een klassieker mag worden beschouwd. Vertrek­kend vanuit de voormalige woonkamer (met haard) wordt het huis door tal van kunste­naars heringericht.
Op het eerste gezicht vormen alledaagse voorwerpen het inte­rieur. De omgeving zorgt als het ware voor een ideale con­text en integreert de kunstwerken op een dermate perfecte wijze dat de nietsver­moedende bezoeker de werken wellicht niet als 'kunst' zou waarnemen.
Er is ook een tweede gelaagdheid in de tentoonstelling: van sommige installaties gaat een zekere dreiging uit die toeneemt naarmate men de kelders nadert.

Tal van kunstenaars participeren aan deze eerste tentoonstelling: Robert Gober, Richard Artschwager, Ann Veronica Jans­sens, Martin Kippenberger, Allan McCollum, Andreas Slominski en vele anderen. Het is duidelijk dat men voor deze  eerste mani­festatie even is afgeweken van het hoger­ genoemde principe om minder bekende kunstenaars aan bod te laten komen. Het is de organisatoren vergeven, een openings­tentoonstelling moet meteen een schot in de roos zijn.
Naast de tentoonstellingen geeft men ook de gelegenheid aan een kunstenaar om in het centrum te resideren, hiervoor is een studio ingericht en ter beschikking. Hij of zij krijgt er de kans om er werk en ideeën tot ontwikkeling te brengen waarbij het centrum een rol wil spelen in de productie van nieuw werk.

Als eerste resident werd gekozen voor Dany Deprez. Deze kunstenaar is bij een breder publiek bekend als regisseur van de films 'De Bal' en 'Science Fiction'. Hij heeft even­wel een oeuvre als beeldend kunstenaar waarin zowel tekeningen en schilderijen, installaties en kortfilms een rol spelen. Van hem is eveneens werk in de tentoonstelling opgenomen. Het gaat hier om een ouder werk van een vroegere installatie en om een nieuw gecreëerde kortfilm over Waregem.
In het werk van Deprez staat de (fictieve) figuur 'James' centraal. James kan min of meer als het alter ego van Deprez worden beschouwd. Hij is tegelijk betrokken en afstandelijk waarnemer. Hij neemt een aan­tal (dwangmatige) patronen in de samenle­ving waar en reflecteert die. De kunstenaar Deprez gaat als het ware op zoek naar de James in ieder van ons.
De omkadering krijgt in BE-PART ook bijzondere aandacht. Er worden rondleidingen voor volwassenen, jeugdateliers voor kinderen en workshops voor jongeren voorzien, Amarant geeft er een cursus, een ontmoeting met de kunstenaar in residentie schept gelegenheid tot discussie.  En dat is wat BE-PART beoogt, een sterke participatie vanwege zowel kunstenaars als publiek.

We wensen het nieuw initiatief alvast een goede start!

Download hier de pdf

OKV2004.4 Be-Part.pdf