Raveel

De OKV-Club bezoekt op zaterdag 26 juni vanaf 13 uur de tentoonstelling Zien, denken, schilderen in het Raveelmuseum in Zulte. Dit jaar viert het Roger Raveel Museum de honderdste verjaardag van de kunstenaar die een onmiskenbare stempel drukte op de ontwikkeling van de naoorlogse schilderkunst in België. Met Zien, denken, schilderen brengt het museum een selectie schilderijen en tekeningen van Raveel uit de periode 1948-1968 in dialoog met het werk van een aantal schilders die voor de ontwikkeling van dit oeuvre incontournable zijn geweest. De expo biedt een complementair antwoord en aanvulling op de retrospectieve van Roger Raveel in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel: in Machelen-aan-de-Leie ontmoet men de schilder in zijn habitat en bovenal in uitstekend kunsthistorisch gezelschap. Na één uur in het museum kan voor wie wil gedurende een half uur in de directe omgeving het graf van Roger Raveel

Praktisch

Duur rondleiding: 1 uur
Aantal per gids: max. 9
Toegangsticket: € 6 maar gratis op vertoon van OKV-kaart of Museumpass
Bijdrage voor de gids: € 8

Stort het juiste bedrag (€ 8 als abonnee en € 14 voor de partner die niet over een Museumpass beschikt) op rekening BE67 4480 0073 6187 met vermelding Raveel.

De inschrijving is definitief na inschrijving hieronder én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Raveel', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

Voorwaarden

  1. Het bezoek duurt ongeveer een uur.
  2. Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.​
  3. De betaling dient 1 juni op de rekening van OKV te staan. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving. Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 1 juni. Daarna is de betaling definitief.  
  4. Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
  5. Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie. Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.
Aantal personen