Arpaïs Du Bois, 'depuis que la terre craque', 2020, 150 x 110 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

Arpaïs Du Bois, 'depuis que la terre craque', 2020, 150 x 110 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

De spanning is te snijden. In Gallery Fifty One zien we beklemmende vormen en kritische zinsneden in smoezelige kleuren, die hier en daar oplichten door fleurigere tinten. Het samenspel roept gevoelens op gaande van droevig, onmacht tot absurd. Arpaïs Du Bois tekent, schildert en schrijft haar bezorgdheid over de wereld en haar bewoners van zich af. Dat was het voorbije jaar niet anders. Eens te meer kaart ze problemen aan die ondersneeuwen door eenzijdige berichtgeving.

Ons leven is ingrijpend veranderd. Veel evidenties zijn weggevallen. COVID-19 raakt ons in doen en laten. Het houdt ons bezig, maar er is veel meer aan de hand. “De huidige situatie maakt mij nog machtelozer en meer ontmoedigd dan voordien”, aldus Du Bois. “Los van de huidige sfeer en de andere manier van leven, stemt het mij triester dat we zo focussen op het virus. Andere dringende zaken krijgen nauwelijks nog aandacht. Hoe behandelen we onze omgeving en elkaar? Hoe is het zo ver kunnen komen? We moeten het discours niet symptomatisch, maar volwassen voeren. Er is nood aan inzicht in de eigenlijke problematiek en een globale aanpak.” De titel van haar huidige tentoonstelling ‘(pour) retendre l’atmosphère’ of ‘(om) de sfeer aan te scherpen’, geeft meteen de toon aan. Haar werk nodigt uit tot nadenken en alert zijn.

Arpaïs Du Bois, ‘au milieu des tombes’, 2020, 25 x 19 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

Arpaïs Du Bois, ‘au milieu des tombes’, 2020, 25 x 19 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

Hoewel de thematiek en aanpak van Arpaïs Du Bois’ recente werken hetzelfde blijft als voordien, is de impact van de huidige maatschappelijke situatie voelbaar. Tekst en beeld zijn scherper en zwaarmoediger. Du Bois vertrekt van iets dat wringt of tegenstrijdig is en geeft de spanning via taal en beeld vorm. Daarin volgt ze geen vast systeem: soms schildert ze het beeld en volgt de tekst of vice versa. Beiden vullen elkaar aan.  Beeldend kiest ze voor lineaire of organische vormen, waar herhaling en ritme vaak de boventoon voeren. Opvallend aan haar recente beeldtaal zijn de geïsoleerde, massieve vormen. Ze visualiseren een gevoel van beklemming en afzondering.

Arpaïs Du Bois, 'laver les fleurs', 2020, 25 x 19 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE

Arpaïs Du Bois, 'laver les fleurs', 2020, 25 x 19 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

Du Bois schildert meerdere losstaande vormen, die herinneren ons aan een gemis van samenzijn en verbondenheid. Haar taalgebruik is poëtisch en bestaat vaak uit woordspelingen. Du Bois doet daarin geen toegevingen en schrijft waar het op staat. Tragiek en absurditeit wisselen elkaar af. Typerend voor haar kleurenpalet zijn de aardetinten, die ze geleidelijk aan heeft uitgebreid naar een vrolijker palet van roze, oranje, oker en groene tinten. Deze nieuwe tonen zijn eveneens vuil van kleur, zoals we bij Du Bois gewoon zijn, maar ze verlichten haar werk.

Voor de presentatie wijkt Du Bois af van wat evident of normaal is. Ze toont haar werk op vrijstaande wanden in vrolijke tinten analoog aan de kleuren die ze in haar schilderijen toevoegde. De inrichting van de tentoonstelling versterkt de teneur van haar werk. In de benedenruimte van de galerie staan drie wanden die van laag naar hoog oplopen en zo een omgekeerd perspectief vormen. Het is bevreemdend, sluit aan bij de heersende sfeer en moedigt aan om anders te kijken. We kiezen zelf het parcours dat we volgen en in welke volgorde we de werken bezichtigen. Op de wanden hangen veel schilderijen in verschillende formaten dicht bij elkaar. De veelheid nodigt uit om de tijd te nemen, niet alleen om het te bekijken, maar ook om de betekenis te begrijpen. 

Hoe behandelen we onze omgeving en elkaar? Hoe is het zo ver kunnen komen?
Arpaïs Du Bois, 'exiger une relecture', 2020, 150 x 110 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

Arpaïs Du Bois, 'exiger une relecture', 2020, 150 x 110 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

Arpaïs Du Bois toont voornamelijk werk op papier en een aantal schilderijen op doek. Meer dan ooit zijn het eerder schilderijen dan tekeningen. Voordien was de drager vaak zichtbaar, nu haast niet meer. Ze zet meerdere verflagen over elkaar, wat de concentratie van haar beelden versterkt. Papier of doek reageert anders op verf en de grootte heeft invloed op de beweging waarmee Du Bois iets weergeeft. Verder is haar insteek gelijkaardig en al haar werk evenwaardig. Net zoals haar schilderijen maakt alles deel uit van een groter geheel. Die verbondenheid is iets wat we als mens wat verloren zijn door alles in vakjes te steken. Haar werk toont de kracht van samenhang. 

Omgevallen glazen beschilderd met vrolijke verftoetsen zijn een maquette of overblijfsels van wat ooit evident was. “Willen we nog dat alles terug mogelijk is”, vraagt Du Bois zich af. “Welke evidenties nemen we zomaar aan en binnen welke context en relatie tot anderen en omgeving? Het onevenwicht was nooit eerder zo groot. Er is behoefte aan een nieuwe balans en omgang met elkaar. Er biedt zich een kans om zaken te herdenken en oplossingen te zoeken. Het gevaar dreigt dat eens het virus onder controle is, we daar geen energie meer voor hebben. Ik hoop dat we snel weer scherp staan, verantwoording vragen en moed hebben om het anders aan te pakken.”

Arpaïs Du Bois, 'dissolution', 2020, 25 x 19 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

Arpaïs Du Bois, 'dissolution', 2020, 25 x 19 cm, Courtesy Gallery FIFTY ONE.

Tentoonstelling

'(pour) retendre l'atmosphère' tot 17 april in Gallery Fifty One, Zirkstraat 20, 2000 Antwerpen, België. Open van di-za van 13-18u en op afspraak. Reserveren is niet nodig. www.gallery51.com

Bij deze tentoonstelling verschijnt ook de fraaie publicatie 'Feue la Joyeuseté'. Het geeft een chronologisch overzicht van Du Bois' werk van 2017- 2020. shop.gallery51.com